مشتریان

اعتبار هر شرکت تبلیغاتی به مشتریان آن شرکت باز می گردد. کیفیت خدمات، دقت و سرعت خدمات، روابط عمومی، شناخت دقیق مشتری، ارائه خدمات متفاوت که همه اینها زیر چتر سابقه همکاری قرار می گیرد.افتخار همکاری بیش از هشت سال با شرکت هایی چون اوین دارو، گرانول معصوم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پست بانک و افتخار آشنایی و همکاری با خرمای طلایی، محصولات غذایی بیست، کرمان موتور، پاکدشت بتن، ایلیا استیل و صدها شرکت بزرگ و کوچک دیگر در سابقه کانون آگهی و تبلیغات بینش نو می باشد.

امید است که در مسیر پیش رو امکان ارائه خدمات به بهترین شکل به بنگاهای تجاری، برندهای بزرگ هم در کارنامه ما قرار گیرد.

آرم برخی شرکت ها